Apie mus

Jurbarko bitininkų draugija „Nektaras“ įkurta 1998 metais, kaip ir kiekviena organizacija, domisi savo šaknimis ir istorija. Tiriamąjį darbą, šiuo klausimu, jau išėjęs amžinybėn bitininkų draugijos vadovas Jonas Skėrys. Prieš keletą metų į jo rankas pateko 1988 ir 1989 metų Jurbarko bitininkų mėgėjų susivienijimo narių sąrašai. Tai buvo siūlo galas, kuris teikė vilčių nuvesti iki Bitininkų draugijos veiklos pradžios Jurbarke.

Remiantis 2016 metais Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento prof. habil. dr. Algirdo Skirkevičiaus išleista (25 metai po atkūrimo) knyga kaip literatūros šaltiniu, yra žinoma, kad organizuotos Lietuvos bitininkų veiklos užuomazgos atsirado XIX a. pabaigoje. Pirmoji bitininkų draugija buvo įsteigta Suvalkijoje 1913 m. Nuo 1919 m. draugija išplėtė savo veiklą beveik visoje Lietuvoje. Draugijos skyrius buvo įsteigtas ir Jurbarke, tačiau apie pačius narius duomenų nerasta. Deja, Antrasis Pasaulinis karas šią veiklą  nutraukė. Nuo 1947 metų buvo steigiami visuomeniniai bitynai kolūkiuose, kurių reikalais rūpinosi Respublikinis sodininkystės ir bitininkystės trestas. Vėliau, 1959 metais susikūrė Lietuvos sodininkystės draugija ir prie jos įsteigti bitininkystės skyriai šalies rajonuose. 1969 metais bitininkystės skyrius pradėjo veikti ir Jurbarke.

Štai šis, paskutinis laikotarpis ir tapo tuo rūpimu klausimu, ieškant Jurbarko bitininkų draugijos veiklos pradžios įrodymų.

Išnagrinėjus turimus 1988 ir 1989 metų Jurbarko bitininkų mėgėjų susivienijimo narių sąrašus, buvo atkreiptas dėmesys į datas kurios nusakė bitininkų įstojimo, į tuometinę Lietuvos sodininkystės draugiją, laiką. Anksčiausia data – 1969 metai. Tokių narių suskaičiuota keturiolika Jurbarko mieste ir rajone. Tačiau sąrašuose esančios datos buvo tik skaičiai lape, be tikslesnio įrodymo.

Ieškodamas atsakymų į šį klausimą, Jonas Skėrys, 2016 metų Jurbarko bitininkų draugijos ataskaitinio susirinkimo metu paskelbė apie sąrašų egzistavimą ir kvietė bitininkus aktyviai pasidomėti apie savo aplinkoje esančių ar buvusių senųjų bitininkų intelektinį palikimą – dokumentus liudijančius juos priklausius tuometinei Lietuvos sodininkystės draugijai. Taip pat 2017 metų pradžioje buvo paskelbtas kreipimasis į Jurbarko gyventojus, bičiulius  rajoniniame „Šviesos“ laikraštyje. Deja jokių duomenų nesulaukta.

Pagalbos ranką netikėtai ištiesė Jurbarko savivaldybės, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Naujokienė. Žinodama šią bitininkų draugijos problemą, atsitiktinio pokalbio metu su Jurbarko bitininkų draugijos nariu Antanu Jankausku, atkreipė dėmesį į tai, jog jo tėvas, taip pat Antanas Jankauskas buvo bitininkas ir nuo 1969 metų priklausė Lietuvos sodininkystės draugijos, Jurbarko bitininkystės skyriui. O svarbiausia tai, kad buvo dokumentas įrodantis šį faktą. Antanas Jankauskas sutiko perduoti šio dokumento kopiją Jurbarko bitininkų draugijos žinion.

Dokumente teigiama, kad – Lietuvos sodininkystės draugijos, Jurbarko bitininkystės skyriaus , nario bilietas Nr. 59 yra išduotas Jankauskui Antanui Juozo, gimusiam 1907 metais. Priimtas į Draugijos narius 1969 metų balandžio 29 dieną. Pažymėjimas išduotas 1971 metų kovo 13 dieną.

Apie Jurbarko bitininkų draugijos veiklos pradžią liudija ir kitas dokumentas. Tai Edmundo Atkočaičio bitininkų mėgėjų susivienijimo nario bilietas išduotas 1989 metais. Iš įrašų matyti, kad priėmimo į narius data tokia pati – 1969 metai.

Šiai dienai galima pasidžiaugti, jog turime nors ir porą, bet labai svarbių dokumentų įrodančių Jurbarko bitininkų draugijos pradžią.

Šiuo metu Jurbarko bitininkų draugija vienija 117 narių, kurie laiko 1824 šeimas bičių.

Draugijai vadovavo bičiuliai Alfredas Vincas Venclova ir Jonas Skėrys.
Nuo 2018 metų vasario 11 d. visuotinis narių susirinkimas pirmininko pareigas patikėjo ilgametei bitininkų draugijos valdybos narei Nijolei Radavičienei. 

Jurbarko bitininkų draugija "Nektaras"

Įmonės kodas: 158317999
Adresas: Birutės Nedzinskienės g. 1, Jurbarkas


Pirmininkė Nijolė Radavičienė
Tel. nr.:  +370 688 12707
El. paštas: albinas.radavicius@gmail.com 

 

Naujienlaiškis

Norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, įrašykite savo el. pašto adresą.